fbpx

בשנים האחרונות מתנהלת מלחמה
על
במדינת ישראל

מה זה אומר להיות נורמאלי?

אבא ואמא זאת משפחה. נקודה.

להתחתן כדת משה וישראל. זה נורמלי.

לשמור על הקדושה של רחבת הכותל

תחב”צ במדינה יהודית רק בימות החול

תנועת חזון

לא מחדשת שום דבר. היא אומרת בקול את מה שהרוב הנורמלי חושב.
היהדות איננה מעמסה על מדינת ישראל. להפך. היא סלע קיומנו כאן.
הגענו לפה אחרי 2,000 שנות גלות לא כדי “לחיות ככל העמים”.

 

הקמנו את תנועת “חזון” כדי לאזור אומץ ולהגיד בקול: אנחנו רוצים חיים נורמליים.

חותמים בשביל העתיד של המחר!​

הצטרפו עכשיו ל

0 +
אנשים שכבר חתמו

על אמנת חזון!

הצטרפות לאמנת חזון

נוסח האמנה

  • היהדות היא סלע קיומנו בארץ ישראל!

אנו, החתומים מטה, נתמוך רק במפלגות שיחזקו את הזהות היהודית של מדינת ישראל ויפעלו למען הערכים הבאים:

  • מסורת

תורת ישראל היא יסוד המדינה היהודית.

מערך הנישואין, הגיור, הכשרות והכותל המערבי – יישארו מאוחדים על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל, ללא פיצול והכרה בזרמים אחרים.

  • משפחה

המשפחה היא התשתית לקיום עם ישראל.

אבא, אמא וילדים – זאת המשפחה הנורמאלית.

אין מקום לכל הכרה וקידום של מודלים אחרים, הפוגעים בהמשכיות העם היהודי.

  • שבת

השבת וחגי ישראל הם הלב של המדינה היהודית.

השבת תישמר במרחב הציבורי בכל מדינת ישראל.

נכון כל זה סך הכל נשמע יהודי נורמלי?

עדכונים LIVE מהרשתות החברתיות

הצטרפות לאמנת חזון